Wojciech Maciejowski z PC Warszawa, jednego z najstarszych w Polsce klubów fajczarskich, przekazał naszej redakcji informacje o zmianach w zarządzie klubu. Otóż 3 września odbyło się walne zebranie członków PC Warszawa. Chyba było zwołane w trybie nagłym. W każdym razie jego najważniejszym punktem była zmiana zarządu. Dotychczasowy prezydent PC Warszawa – Zbigniew Filipek – złożył rezygnację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przeprowadzonych wyborach wyłoniono nowy zarząd. Tworzą go teraz: Tomasz Czarnocki – prezydent, wiceprezydentem jest Jacek Plisak, a kanclerzem – Marek Mrozowski.

Życzymy nowemu zarządowi wielu sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz środowiska. Nie tylko w Warszawie. A fajkę najlepiej palić wolno i z rozkoszą.

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -