Rzadko pozwalamy sobie na publikację pochwał kierowanych pod adresem naszej redakcji. Tym razem uznaliśmy, że… opublikujemy korespondencję elektroniczną i zdjęcie listu, który nadszedł z Krakowa kilka dni później. W ten sposób Jakub Puziuk i koledzy z I Krakowskiej Loży Fajki zainaugurowali… 25-lecie istnienia Kalumetu.

Drodzy Przyjaciele, Czytelnicy e-magazynu Kalumet!

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zakończyło już prezentację wystawy Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa. Ekspozycja mogła się szczycić sukcesem frekwencyjnym oraz wzbudzającą powszechny zachwyt aranżacją. Dzieło to jest również znakomitym przykładem tego, że archeologia jest ,,dla ludzi”, a palenie tytoniu nie musi wiązać się wyłącznie z zakazami i napiętnowaniem. Za sukcesem tego przedsięwzięcia kryje się jednak praca i zaangażowanie wielu osób, również krakowskiego środowiska fajczarskiego. Jesteśmy dumni, że Patronem Medialnym naszej wystawy był największy polski e-serwis fajczarski Kalumet.pl. Serdecznie dziękujemy za osobisty wkład Redaktora Naczelnego serwisu, Pana Mirosława Jurgielewicza w działalność popularyzacyjną ekspozycji. Podziwiamy pasję i wytrwałość, licząc w przyszłości na dalszą owocną współpracę.

Z pozdrowieniami

Jakub Puziuk

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych  

 Autor zdjęcia tytułowego: A.Susuł

Dr. hab. Jackowi Górskiemu – dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Jakubowi Puziukowi – kuratorowi wystawy bardzo, bardzo dziękujemy za niezwykłe i serdeczne słowa pod naszym adresem, które tak naprawdę skierowane są do naszych PT Czytelników.

Mirosław Jurgielewicz

P.S.

Jakub Puziuk obiecał obszerniejsza relację z finisażu wspaniałej wystawy.

 

 

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -