Znakomity pomysł słowackich fajczarzy z PC Nitra wypalił fantastycznie. Ponad sześćdziesięcioro uczestników wirtualnego turnieju, z prawie dwudziestu klubów, z dziesięciu państw. Chapeau bas panie i panowie… A wirtualny Dunhill powędrował siecią do Lwowa, do Petro MALITSKYI .

Od początku byliśmy przekonani, że pomysł fajczarzy z Nitry wypali. Stały za tym nasze osobiste doświadczenia z ubiegłorocznych turniejów wirtualnych. Ale Festoráci Fest – Corn Cob Competition 2021 osiągnął zdecydowanie większy zasięg.

Zresztą tak Organizatorzy sami opisują to, co się wydarzyło (podajemy opisy w słowackim, angielskim i naszym swobodnym tłumaczeniu).

Vážení priatelia, účastníci svetovej virtuálnej súťaže v pomalom fajčení fajky Festoráci Fest – Corn Cob Competition 2021.

S radosťou Vám prinášame slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže.

Celá súťaž bola tak trochu netradičná a preto je netradičné aj určenie víťaza. Tak ako bolo v propozíciách napísané, víťazom sa stane ten, kto dosiahne nadpriemerný čas. Pre zistenie kto je víťazom preto potrebujeme trošku matematiky a štatistiky.

  • Pre štatistický výpočet sme nebrali do úvahy najkratší  (0:00:00) a najdlhší (9:03:00) čas. Ostávajúcich 51 súťažiacich spolu fajčilo 39 hodín 55 minút a 4 sekundy = 143704 sekúnd
  • Priemerný čas = 143704 / 51 = 2818 sekúnd  = 46 minút 58 sekúnd
  • Najbližší nadpriemerný čas dosiahol Petro MALITSKYI z Lviv Pipe Club s časom 47 minút 0 sekúnd a stáva sa víťazom Festoráci Fest – Corn Cob Competition 2021 a vyhráva prvú cenu, ktorou je:

Fajka Dunhill Virtual Limited Edition.

Srdečne gratuľujeme víťazovi. Víťaznú cenu posielame víťazovi týmto slávnostným e-mailom.!!!

Ešte raz Vám všetkým ďakujeme že ste zúčastnili tejto súťaže, boli ste úžasní.

Dear friends, participants of the world virtual competition in slow pipe smoking  Festoráci Fest – Corn Cob Competition 2021.

We are happy to send you a ceremonial evaluation of this competition.

The whole competition was a bit unconventional and therefore it is unconventional the way how we determine the winner. As it was written in the propositions, the winner will be the one who reaches above-average time. Therefore, we need a bit of math and statistics to find out who is the winner.

  • For the statistical calculation, we did not take into account the shortest (0:00:00) and the longest (9:03:00) time. The remaining 51 competitors smoked together for 39 hours 55 minutes and 4 seconds = 143704 seconds
  • Average time = 143704/51 = 2818 seconds = 46 minutes 58 seconds
  • The closest above-average time was reached by Petro MALITSKYI from Lviv Pipe Club with a time of 47 minutes 0 seconds and he becomes the winner of the Festoráci Fest – Corn Cob Competition 2021 and wins the first prize, which is:

Pipe Dunhill Virtual Limited Edition.

Congratulations to the winner. We send the winning prize to the winner by this ceremonial e-mail. !!!

Thank you all again for taking part in this competition, you were amazing.

Pipe Club Nitra.

Drodzy przyjaciele, uczestnicy Światowego Wirtualnego Konkursu w Wolnym Paleniu Fajki Fest Festivations Fest – Corn Cob Competition 2021. Z przyjemnością prezentujemy uroczyście rozstrzygnięcie konkursu.

Cała rywalizacja była nieco niekonwencjonalna, dlatego też niekonwencjonalne jest wyłanianie zwycięzcy. Jak napisano w propozycjach, zwycięzcą zostanie ten, kto osiągnie ponadprzeciętny czas. Dlatego potrzeba trochę matematyki i statystyki, aby dowiedzieć się, kto jest zwycięzcą.

Do obliczeń statystycznych nie braliśmy pod uwagę najkrótszego (0:00:00) i najdłuższego (9:03:00) czasu. Pozostałych 51 zawodników paliło razem 39 godzin 55 minut i 4 sekundy = 143704 sekundy. Średni czas = 143704/51 = 2818 sekund = 46 minut 58 sekund.

Ponadprzeciętny czas osiągnął więc Petro MALITSKYI z Lviv Pipe Club 47 minut 0 sekund i został zwycięzcą Fest Festivations Fest – Corn Cob Competition 2021 i zdobył pierwszą nagrodę, czyli: Pipe Dunhill Virtual Limited Edition.

Gratulacje dla zwycięzcy.

Zwycięską nagrodę wysyłamy do zwycięzcy tym uroczystym e-mailem !!!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, byliście niesamowici.

PC Nitra

Dodajmy że wśród uczestników primaaprilisowego turnieju nie zabrakło przedstawicieli polskich klubów. Zbigniew Filipek z Klubu Miłośników Fajki im. Hucka Finna z Sulęcina uzyskał trzeci czas turnieju. Jego klubowy kolega Grzegorz Kasperowicz palił w kukurydziance ponad godzinę. A reprezentant Konińskiego Klubu Fajki zakończył turniejowanie na 33 miejscu po ponad 38 min.

Wśród turniejowiczów nie zabrakło także prezydenta CIPC – Corneliusa Cransa, który otarł się o podium:-)

Warto też zajrzeć na stronę ze zdjęciami nadesłanymi przez uczestników wspaniałej zabawy – TUTAJ oraz zrzutów ekranowych ze spotkania on-line.

Gratulujemy Organizatorom pomysłu i znakomitej organizacji turnieju!

Obowiązkowy Polish Corn Cob made in Henryk Worobiec – Sulęcin 2003

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -