Przyjaciół fajczarzy i fajkarzy mamy po obu stronach walczących na krańcach Europy naszych sąsiadów. Zawsze cieszyliśmy się i cieszymy z możliwości odwiedzin, bezpośrednich kontaktów, rozmów i śmiechów oraz wypalenia wspólnie fajeczki. Dziś…

Dziś prosimy Was, błagamy – siądźcie przy fajce nabitej aromatycznym tytoniem. Pomilczcie… Porozmawiajcie… PRZESTAŃCIE!

Zwracamy się też do Rady Polskich Klubów Fajki by w stosownym dokumencie, w imieniu naszego środowiska, wraziła sprzeciw. Przeciwko najgorszej z możliwych w życiu ludzkości sytuacji – wojnie…

Prosimy też RPKF by z podobną inicjatywą zwróciła się do CIPC.

Mamy nadzieję, że PT Czytelnicy wybaczą nam ten emocjonalny wpis. Tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o ludzi…

x x x

UKRAINO WE ARE WITH YOU !!! We have friends of pipe-makers and pipe-makers on both sides, fighting on the outskirts of Europe. We have always been happy to visit, make direct contacts, talk and laugh, and burn our pipes together. Today… Today we are asking you, we are begging you – sit down with a pipe filled with aromatic tobacco. Be silent … Talk to … STOP! We also ask the Council of Polish Pipe Clubs to object in a relevant document on behalf of our community. Against the worst possible situation in human life – war … We also ask RPKF to approach CIPC with a similar initiative. We hope that PT Readers will forgive us for this emotional post. It’s not about politics, it’s about people …

x x x

УКРАЇНА МИ З ВАМИ!!! У нас з обох боків є друзі трубочників і трубочників, які воюють на околицях Європи. Ми завжди раді відвідувати, налагоджувати прямі контакти, спілкуватися і сміятися, разом спалювати люльки. Сьогодні… Сьогодні ми вас просимо, ми благаємо – сідайте з люлькою, наповненою ароматним тютюном. Мовчи … Поговори з … СТОП! Ми також просимо Раду польських дудкових клубів заперечити у відповідному документі від імені нашої громади. Проти найгіршої ситуації в житті людини – війни… Ми також просимо RPKF звернутися до CIPC з подібною ініціативою. Сподіваємося, що читачі PT пробачать нам цей емоційний пост. Справа не в політиці, а в людях…

x x x

UKRAYINA MY Z VAMY!!! U nas z obokh bokiv ye druzi trubochnykiv i trubochnykiv, yaki voyuyutʹ na okolytsyakh Yevropy. My zavzhdy radi vidviduvaty, nalahodzhuvaty pryami kontakty, spilkuvatysya i smiyatysya, razom spalyuvaty lyulʹky. Sʹohodni… Sʹohodni my vas prosymo, my blahayemo – sidayte z lyulʹkoyu, napovnenoyu aromatnym tyutyunom. Movchy … Pohovory z … STOP! My takozh prosymo Radu polʹsʹkykh dudkovykh klubiv zaperechyty u vidpovidnomu dokumenti vid imeni nashoyi hromady. Proty nayhirshoyi sytuatsiyi v zhytti lyudyny – viyny… My takozh prosymo RPKF zvernutysya do CIPC z podibnoyu initsiatyvoyu. Spodivayemosya, shcho chytachi PT probachatʹ nam tsey emotsiynyy post. Sprava ne v politytsi, a v lyudyakh…

Mirosław Jurgielewicz

redaktor naczelny

Kalumet

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -