Koledzy z PC Nitra dotrzymali słowa i szybko wykonali „rodzinną” fotę tych uczestników Festoráci Fest – Corn Cob Competition z 1 kwietnia 2021 r., którzy nadesłali swoje konterfekty. Dołączyli do tego podziękowania, które przytaczamy w oryginale i w naszym swobodnym tłumaczeniu.

Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí nás  poctili svojou účasťou na svetovej virtuálnej  prvoaprílovej súťaži Festoráci Fest – Corn Cob Competition a zasielame sľúbenú fotokoláž.

Thanks to all the contestants who honored us to participate in the virtual global April Fools’ Day  competition in slow pipe smoking „Festoraci Fest“, and we are sending you the promised photo collage.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoim udziałem w I Światowym Wirtualnym Konkursie w Wolnym Paleniu Fajki Kukurydzianej im. Festoráci i przesyłamy obiecany kolaż zdjęć.

Pipe Club Nitra 

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -