Nie ma co się mądrować gdy z Przemyśla nadeszło do naszej redakcji piękne zaproszenie, a w nim wszystko dokładnie opisane. Oddajmy więc głos organizatorom.
Szanowni Państwo!
Urząd Miejski w Przemyślu wraz z Przemyskim Klubem Fajki przy wsparciu Sponsorów oraz Patronów Medialnych po raz siódmy organizuje imprezę p.n. Święto Fajki, p.t. Fajko gola!!, która odbędzie się 24 czerwca br. na Rynku Starego Miasta w Przemyślu.
Głównym celem imprezy jest promocja miasta jako Stolicy Polskiej Fajki, a tym samym upowszechnianie rękodzieła artystycznego o przeszło 100-letniej nieprzerwanej tradycji. Ze względu na dużą rangę imprezy, a także obecność gości z kraju i zagranicy, zależy nam aby program imprezy był bardzo atrakcyjny.

„Święto Fajki” to impreza plenerowa promująca bogate tradycje fajkarskie Przemyśla, połączona z barwną paradą ulicami miasta pod Muzeum Fajek i Dzwonów, gdzie następuje uroczysta inauguracja imprezy poprzez rozpalenie fajki- pomnika-ławeczki, kiermasz rękodzieła artystycznego (fajkarze z kraju i zagranicy, przemyscy rzemieślnicy, kolekcjonerzy, prezentacja twórczości fajkarskiej) oraz koncert zespołów Pipes & Drums, TEDDY JR. i KULT.
Święto Fajki 2012 – Fajko gola!! Przemyśl 24.06.2012

W tygodniu poprzedzającym Święto Fajki 2012 w Przemyślu, organizujemy Międzynarodowe Charytatywne Spotkanie Wytwórców Fajek” Pipemakers Meeting Przemysl 2012” . Przybędą fajkarze z Czech, Danii, Rosji, Ukrainy i gospodarze z Polski. Celem spotkania prócz integracji środowisk twórczych, jest wymiana doświadczeń i wykonanie przez każdego uczestnika fajki, wystawionej podczas kiermaszu Święta Fajki, a którą później sprzedamy na licytacji w Internecie. Środki zdobyte w ten sposób przekażemy potrzebującym przemyskim dzieciom.
Dodatkowo, podczas Święta Fajki rywalizować będziemy w Finałach Międzynarodowych Mistrzostwach Europy w Wolnym Paleniu Fajki Futbolowej – Fajko gola!. Oprócz zawodników, którzy jak co roku bawią się dymkiem z fajki, wystąpią najlepsze 11-osobowe drużyny narodowe: czeska, polska i reszta świata, wytypowane przez prezydentów krajowych federacji fajczarskich. Czas zwycięski będzie czasem wspólnym wszystkich zawodników drużyny, a nagrodą Wielki Puchar Fajowego Euro 2012. Również w niedzielne Święta Fajki 2012, w samo południe otworzymy w Muzeum Dzwonów i Fajek wystawę dokumentów i fajek z początków przemyskiego fajkarstwa.

Program Święta Fajki 2012
20 czerwca, 10.00 – Pracownia Fajek Mr.Bróg , Ostrów 656 – Międzynarodowe Charytatywne Spotkanie Wytwórców Fajek Pipemakers Meeting Przemysl 2012
23 czerwca, 12.00 – zakończenie Międzynarodowego Charytatywnego Spotkania Wytwórców Fajek Pipemakers Meeting Przemysl 2012
23 czerwca, 16.00 – Fajowo Święto Bróg
24 czerwca, 12.00 – wystawa dokumentów i fajek z początków przemyskiego fajkarstwa w Muzeum Dzwonów i Fajek
14.00 – Międzynarodowy Kiermasz Fajek – rejestracja zawodników, Rynek Starego Miasta
15.30 – Święto Fajki – Fajko gola!! – Rynek Starego Miasta, przemarsz korowodu pod pomnik fajki i uroczyste zapalenie tejże z inauguracją Nowego Fajczarskiego Roku
16.30 – występ zespołu Pipes and Drums z Częstochowy, futbol amerykański pod Starostwem
17.00 – strefa kibica, murawa na płycie Rynku i bramka, a w niej bramkarz przemyskiej Polonii, a może i ktoś więcej… Na przykład… Jerzy Dudek!!!!
Koncerty innych zespołów muzycznych, konkursy itp.
17.00 – początek Międzynarodowych Mistrzostwach Europy w Wolnym Paleniu Fajki Futbolowej „Eurokolebka z fajką”
19.00 – uroczystość nadania „Fajki Zaufania”
19.30 – koncert gwiazdy wieczoru – KULT
20.30 – przejście do strefy kibica, półfinały Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012
25 czerwca (poniedziałek) – dla uczestników fajowych zmagań całodniowa wycieczka do Lwowa (Ukraina).

 

Ladies and Gentlemen,
City Council in Przemysl and Przemysl Pipe Club with the help of supporters and media for the seventh time organizes The Pipe Celebration with these year’s main theme: „Pipe Gool!” which will take place 24th of June at The Old Town’s Market Place in Przemysl.
The main aim of the following event is the promotion of the city as a capital of Polish Pipe as well as to dissemirate artistic handicrafts of over 100 years tradition. For the sake of a great importance of this event and the attendance of guests from foreign countries we take care to make an attractive program.
The Przemysl Pipe Celebration is an open air event which promotes rich tradition of Przemysl. It is also connected with the council parade across the streets to the Museum of Pipes and Bells, where the solemn inauguration of the event begins by lighting the Pipe Bench Monument. Subseqently one may go the fair of international pipemakers and exhibitiors. Last but not least we invite you to the concert of music bands such as Czestochowa’s Pipes and Drums, Teddy Jr and this year’s evening star Polish band Kult.

Przemysl Pipe Celebration 2012 „Pipe Gooal!”
Przemysl 24.06.2012

In the week following the event we organize an International Meeting of Pipemakers. There will be guest from Czech Republic, Denmark, Austria, Russia, Ukraine and the meeting host: Poland. Above the integration and exchange of experience the main topic of the meeting will concern charity. Eeach participant will make one pipe that will be exhibited and sold through a internet auction. Profits will receive the orphanage from Przemysl.
Moreover during the celebration we will compete in European Finalas in Pipe Smoking „Pipe Gooal!”. This time beetwen our normal competitors will have eleven-person international teams: Czech, Polish, „Rest of the World” choosen by the presidents of national pipe federations. The winning time will be the time summed of the team. The award is Grand Thropy „Fajowe Euro 2012”. On Sunday in high moon we will open The Museum of Pipes and Bells with exhibition specially prepared to commemorate over 100 years old pipe making tradiotion of Przemysl.

The program of The Przemysl Pipe Celebration 2012.
20 June, 10:00 AM / 23 June – Pipe workshop „Mr Brog”, Ostrow 656 – International Pipemakers Meeting . The main theme will concern charity.
24 June, 12:00 AM – Clock Tower, Wladycze Street. Exhibition of pipes and the old documents from the beginings of Przemysl pipe manufactures at The Museum of Pipes and Bells.
24 June, 2:00 PM – The Old Town’s Market Place. International presentation of pipe makers works. Registration of the Pipe Contest competitors.
24 June, 3:30 PM – Great March to the Pipe Bench Monument from The Old Town’s Market Place and lighting it to open the main celebration.
4:30 PM – conccert of Czestochowa’s Pipes and Drums.
5:00 PM – Football Fan’s Corner – The green field on the Main Market Square with gate amd a goal keeper from local Przemysl Polonia – possibly with famous Jerzy Dudek. Live music, competitions.
5:00 PM – beginning of The International Pipe Smoking Competition.
7:00 PM – the ceremony of confernment: The Pipe of Trust.
7:30 PM – evening’s star concert – KULT.
8:30 PM – back to Football Fan’s Corner – Semifinals Euro 2012.
Next day 25 July one day tour to Lviv (Ukraine)

 

 

 

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -