W poniedziałek rano (25 stycznia) odszedł na zawsze Szymon Pawlicki – aktor, działacz Solidarności, społecznik, współpracownik Lecha Wałęsy, fajczarz.

Na oficjalnym FB Konina tak pożegnano niezwykłego człowieka:

– Z żalem żegnamy Szymona Pawlickiego – koninianina, aktora, uczestnika strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., aktywnego działacza NSZZ „Solidarność”, postać barwną i – jak możemy przeczytać – „wierną dwóm małym ojczyznom: Koninowi i Trójmiastu oraz dwóm wielkim sprawom: teatrowi i działalności społecznej”. Dzięki Jego inicjatywie przed konińskim ratuszem stanął pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2018 roku Andrzej Moś, filmowiec związany z Konińskim Domem Kultury, nakręcił film pt. „Wspomnienie to cicha nuta”, którego bohaterem był właśnie Szymon Pawlicki.
Zmarł dziś nad ranem. Miał 85 lat.

Żegnaj Szymonie, będzie nam bardzo brakowało Twojego optymizmu i spokoju, rozmów nie tylko o fajkach.

Wonnych dymków Tam, gdzie wszyscy kiedyś dotrzemy…

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -