Z Krakowa, z I Krakowskiej Loży Fajki, nadeszła miła korespondencja. Irek Misiak zadbał by dotarła ona do szerokich mas odbiorców.

7 grudnia członkowie Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki spotkali się na walnym zgromadzeniu klubu. Spotkania takie są organizowane co dwa lata. Planujemy działalność, uchwalamy uchwały, ale najważniejsze – wybieramy Prezydenta i Zarząd.

Po bardzo sprawnie prowadzonym przez Szymka Ligaja spotkaniu i głosowaniach na następną kadencję Prezydentem został po raz kolejny wybrany Marek Chmielowski. Funkcję Kanclerza dalej będzie sprawował Piotr Rudnicki.

Po raz pierwszy w Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki została ustanowiona funkcja sekretarza, na którą został zgodnie powołany Szymon Ligaj.

Został też ustanowiony status Członków Założycieli Loży. W grupie Członków Założycieli znaleźli się: Bożena Kotońska, Tadeusz Polak i Piotr Rudnicki.

Przyjęto trzech nowych członków. Głosowało 18 osób.

rbt

Spotkanie upłynęło w radosnej i bardzo miłej atmosferze. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i będziemy starali się liczniejszą grupą pojawiać na spotkaniach braci fajczarskiej.

Tekst i zdjęcia – Ireneusz Misiak

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -