Jakub Puziuk, znakomity znawca starych fajek glinianych i kultury posługiwania się nimi, nie ustaje w propagowaniu słynnej wystawy z krakowskiego Muzeum Archeologicznego „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”. Tym razem wystawa zawitała na Lubelszczyznę, do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

– Ekspozycja Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa” rozpoczęła w lipcu tournée po Lubelszczyźnie, gdzie pierwszy pokaz zorganizowany został w zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Wystawa znakomicie wkomponowała się w jedno z pomieszczeń dawnego kolegium pojezuickiego, które obecnie pełni siedzibę krasnymstawskiego muzeum.

Wernisaż otworzył p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Tomasz Nagowski oraz autor wystawy Jakub Puziuk z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Po krótkim wprowadzeniu twórca ekspozycji przybyłym na wernisaż gościom zaprezentował obszerne wprowadzenie w zagadnienia historii i archeologii fajki w kontekście zaprezentowanych na wystawie zabytków.

Aplauz jaki ekspozycja wzbudziła wśród uczestników wernisażu, jest również efektem wzorcowej współpracy i zaangażowania pracowników Działu Archeologii Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, zwłaszcza dr. Konrada Grocheckiego. Należy mieć nadzieję, że „Mieszczańska kultura palenia tytoniu” będzie początkiem owocnej współpracy archeologów z Krasnegostawu i Krakowa zarówno na polu wystawienniczym, jak i naukowym.

Fajczarską społeczność zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie do końca 2023 r.

Jakub Puziuk   

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zdjęcia – Konrad Grochecki

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -