Chełm to kolejne miasto Lubelszczyzny, do którego trafiła wystawa „Mieszczańska kultura palenia tytoniu”, zrealizowana w Muzeum Archeologicznym Krakowa, według koncepcji Jakuba Puziuka. Tym razem artefakty dokumentujące historię fajki prezentowane są w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

Jakub Puziuk napisał:

– Wystawa „Mieszczańska kultura palenia tytoniu” (…) zawitała do Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. W tym momencie jest to ostatni przystanek naszej ekspozycji na terenie Lubelszczyzny, zatem zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Chełma.

Mimo nieoczekiwanych problemów kuratora wynikłych z wydarzeń losowych, wystawę udało się zorganizować i otworzyć, dzięki pomocy i zaangażowaniu Pani Bożeny Skolimowskiej z Działu Archeologii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

Dodajmy że Jakub Puziuk uczestniczył w wernisażu za pośrednictwem internetu.

Patronat medialny nad wystawa sprawuje z największym zaszczytem „Kalumet”.

Zdjęcia – z Archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -