Każda publikacja poświęcona fajkom i fajkarzom jest bezcenna. Tym większy szacunek dla Macieja Maciejewskiego, prezydenta K-OKF 2010, znakomitego kolekcjonera i animatora ruchu fajczarskiego, a także dwukrotnego (obecnie nam miłościwie panującego) Króla Przemyskiej Fajki. Spod jego pióra wyszła książka zatytułowana „Walatówki, czyli o fajkach pierwszego polskiego mistrza fajkarskiego Ludwika Walata”.

Choć sam autor zastrzega, że jest to wydawnictwo broszurowe, to i sztywna oprawa, i format zbliżony do A 4, i sama formuła bez wątpienia stanowią o tym, że jest to książka. Bardzo ważna książka. W jednym miejscu bowiem Maciej Maciejewski zebrał sporą wiedzę, popartą zdjęciami, na temat najstarszych i najsłynniejszych polskich fajek – walatówek.

W wydawnictwie, które ukazało się nakładem własnym autora, wiele interesujących szczegółów, stanowiących o systematyce przedmiotu, o którym pisze. Jest więc to najobszerniejsze z dotychczasowych kompendiów wiedzy, jeśli nie liczyć publikacji internetowych, pomieszczanych na stronie klubowej i FB autora.

Tę pozycję na pewno warto mieć w swojej fajczarskiej bibliotece. Bo nie tylko pomaga w usystematyzowaniu jednego zbioru, ale też podpowiada jak kolekcjonować.

Wszyscy zainteresowani nabyciem „Walatówki, czyli o fajkach pierwszego polskiego mistrza fajkarskiego Ludwika Walata” mogą kontaktować się bezpośrednio z autorem, za pośrednictwem strony K-OKF 2010 lub FB autora.

Gratulując Maciejowi kolejnej cennej inicjatywy, zachęcamy innych autorów do podobnych przedsięwzięć.

Macieju bardzo dziękujemy Ci za przefajowy prezent!

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -