Laureat tytułu Kalumetowy Fajczarz Roku 2016, prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki – 2010, Maciej Maciejewski uznany został przez członków Rady Polskich Klubów Fajki Fajczarzem Roku 2018! Plakieta potwierdzająca ten fakt została wręczona Maciejowi przez prezydenta RPKF Henryka Rogalskiego przed rozpoczęciem III Pucharu Polski Drużyn Klubowych w Koninie (6 kwietnia).

Maciej Maciejewski, przydomek „Faja”, znany jest szeroko w naszym środowisku. Jest nie tylko znakomitym fajczarzem ale także bardzo aktywnym kolekcjonerem, propagatorem fajki i obyczajów z nią związanych. Również autorem książki o naprawianiu fajek. Jest też współtwórcą Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki – 2010 i jego prezydentem. Wydawcą i redaktorem internetowego pisma fajczarskiego „Pykadełko”.

Cieszymy się, że tak znakomity tytuł trafił do rąk tak wspaniałego człowieka, oddanego idei „Fajka mniej szkodzi” oraz utrwalającego historię polskiego fajkarstwa.

Macieju – serdecznie gratulujemy!

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -