Fantastyczna, żeby nie powiedzieć – przefajowa, informacja nadeszła z Krakowa. Otóż piórem pracownika Muzeum Archeologicznego w grodzie Kraka zapowiadamy przyszłoroczne wydarzenie, które na pewno będzie zjawiskowe. Kraków bowiem – co wnosimy po sukcesie wystawy Ars Fumida zorganizowanej w Muzeum Narodowym przez Monikę Paś – znakomicie prezentuje fajki. Oddajmy jednak głos Jakubowi Puziukowi.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie serdecznie zaprasza społeczność fajczarską, na otwarcie, planowanej w następnym roku wystawy „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w źródłach archeologicznych z Krakowa”. Celem ekspozycji będzie zaprezentowanie tego źródła, jako istotnego składnika życia społecznego w kulturze okresu nowożytnego, a liczne odkrycia fajek, dokonywane podczas badań archeologicznych w Krakowie, wskazywać mogą na dużą popularność tego typu akcesoriów wśród mieszczan krakowskich. Zbiory archeologiczne zaprezentowane na wystawie, zostaną przedstawione podczas krótkiej sesji naukowej, która przed wernisażem wprowadzi zainteresowanych w zagadnienia nowożytnego fajkarstwa krakowskiego. Zapraszamy również do współpracy, nie tylko krakowskich, fajczarzy oraz fajkarzy. Szczegółowy program naszego wydarzenia będzie znany już wkrótce, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy na stronach serwisu kalumet.pl.  

Jakub Puziuk

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -