Po długiej przerwie od ostatniego pokazu, powraca dla publiczności odmieniona ekspozycja „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, która została ciepło przyjęta przez środowisko kulturalne, naukowe i fajczarskie.

Mimo nieco uszczuplonej formy, zwłaszcza w kontekście treści zabytkowej, ekspozycja nawiązuje do swojego pierwowzoru, a jej twórcy starali się aby zawarte w niej wartości naukowo-popularyzatorskie przekazane zostały odbiorcy w przystępny sposób. W takim założeniu funkcjonować ma główna aranżacja wystawy w postaci tureckiej „kawiarni”, będąca nie tylko orientalnym tłem dla głównego nurtu narracji, ale stanowiąca także ogólnodostępne dla zwiedzających miejsce przeznaczone do odpoczynku i kontemplacji.

Premierowy pokaz naszej ekspozycji, już poza murami Muzeum Archeologicznego w Krakowie, zaplanowany został w Muzeum Zagłębia Będzinie, w zabytkowych salach barokowo-klasycystycznego Pałacu Mieroszewskich (gdzie dostępna będzie do 27.11 2022 r.).  

Patronat medialny wystawy, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni, sprawuje nieoceniona redakcja internetowego magazynu Kalumet.pl, na łamach którego, pojawiać się będą kolejne zapowiedzi i relacje z wernisaży.

Zapraszamy zatem szanownych Czytelników Kalumetu oraz całe środowisko fajczarskie do integrowania się wokół naszej inicjatywy i popularyzowania szlachetnej sztuki palenia fajki.

Jakub Puziuk

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -