Na niedawnym comiesięcznym spotkaniu fajczarze z Konińskiego Klubu Fajki zdecydowali jednogłośnie o powiększeniu klubu. Nowymi członkami zostali znani w środowisku fajczarze z Poznania Małgosia i Marek Trittowie.

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w gościnnych progach „Cygarowni” „Domu Pomiędzy” w Koninie. Niedawno „Cygarownia” obchodziła swój roczek. Gratulujemy! W fajczarskiej atmosferze zdecydowano o przyjęciu do KKF Małgosi i Marka. Był też przesmaczny tytoń, ufundowany przez prezydenta Juliana Drabenta, po jego ostatnich wojażach. Spotkaniu przyglądał się nasz zaprzyjaźniony amator „wypoczynku z cygarem” Michał.

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -