W Gdańsku odbyła się jubileuszowa X Konferencja „Gdańskich Spotkań Koneserów”, zorganizowana przez Klub Fajki Gdańsk oraz Klub Kolekcjonerów Fajek Glinianych, z okazji Międzynarodowego Dnia Fajczarzy. Uczestnicy biorący równocześnie udział w turnieju fajczarskim mogli wysłuchać niezwykle barwnego i rzeczowego podsumowania ostatnich edycji „Konferencji Koneserów”, zaprezentowanego przez red. Mirosława Jurgielewicza oraz interesujących prelekcji, dotyczących zagadnień zarówno o charakterze historycznym (Zbigniew Filipek), jak i archeologicznym (Michał Mularczyk, Jakub Puziuk). Wykłady te, mimo zaciętych zmagań turniejowych, zainteresowały publiczność do tego stopnia, że potrzebna była esencja konferencji naukowych, jaką jest dyskusja uczestników i prelegentów, która w tym przypadku przyjęła formę wymiany poglądów między specjalistami a praktykami-fajczarzami.

Będąc jednym z szanownych referentów, mogłem dostrzec jak wysoką temperaturę dyskusji wywołały tematy dotyczące znalezisk archeologicznych fajek glinianych i powiązana z tym kwestia wyznaczenia w okresie nowożytnym, hipotetycznej granicy między zachodnioeuropejskim i wschodnioeuropejskim modelem palenia tytoniu, na terenie dawnej Rzeczpospolitej. Reakcja ta nie może dziwić, gdyż zagadnienie jest szalenie interesujące i wymaga z jednej strony pogłębionych studiów etymologicznych, polegających na badaniu źródłosłów będących pierwszymi określeniami akcesoriów tytoniowych w źródłach pisanych, natomiast z drugiej – zaawansowanych prac związanych z geografią archeologiczną nowożytnej Polski. Tak duże zainteresowanie materią fajki w kontekście historycznym i archeologicznym, podkreśla wyraźnie, jak ważne i potrzebne są „Gdańskie Spotkania Koneserów” na naukowej mapie Polski, które stanowią jedyne tego rodzaju w kraju forum wymiany wiedzy, integrujące grono badaczy, praktykujących fajczarzy oraz czynnych w zawodzie fajkarzy. Gratulując zatem Organizatorom, w szczególności pomysłodawcy cyklu Panu Piotrowi Jakubowskiemu, z niecierpliwością czekam na jedenastą odsłonę „Konferencji Koneserów”, która dla środowiska uczonych zajmujących się fajką, powinna być obowiązkowym punktem programu wyjazdów naukowych.

Jakub Puziuk

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -