Drogą internetową (najpewniejsza w tych śliskich czasach:-)) od prezydenta Konińskiego Klubu Fajki Jerzego M. Wilczkowiaka otrzymaliśmy pierwsze informacje dotyczące organizowanego przez ten klub II Pucharu Polski Drużyn Klubowych w Wolnym Paleniu Fajki, połączonego z kolejną edycją Złotej Podkowy. Poniżej Pana Prezydentowa korespondencja z nieznacznymi skrótami.

– Realizując ustalenia z rad prezydentów i naszą klubową tradycję, przystąpiliśmy w roku 2016 do organizacji Drugiego Pucharu Polski Drużyn Klubowych w Wolny Paleniu Fajki, łączącego się ze Złotą Podkową 2017. Poniżej przekazuję informacje, które są pewnikami na dziś:
– termin – 01 kwietnia 2017 roku, początek rejestracji 10.00,
– miejsce – Restauracja i Sala Bankietowa „Pod Platanem”, ul. Przemysłowa 118 a, 62-510 Konin – Os. Niesłusz – wyjazd z Konina DK 25, kier. Bydgoszcz,
– tradycyjny Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Konina,
– tradycyjnie fajka turniejowa z Pracowni Mistrza Henryka Worobca,
– tradycyjnie – Rada Prezydentów,
– prawie tradycyjnie tytoń Gawith Hogarth z Fajkowo.pl,
– prawie tradycyjnie – w ramach atrakcji – wycieczka do Muzeum Okręgowego w Koninie Gosławicach,
– prawie tradycyjnie, po Turnieju, wieczór z cygarem.
Szczegóły programu z początkiem lutego.
Jerzy M. Wilczkowiak
Prezydent KKF

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -