Odszedł od nas do Niebieskiego Wydawnictwa red. Grzegorz Sporakowski. Wieloletni dziennikarz Gazety Poznańskiej i Głosu Wielkopolskiego, znana postać nie tylko w dziennikarskim środowisku Wielkopolski. Słynął z rzetelności i wielkiego profesjonalizmu. Był autorem i współautorem kilku książek dla młodych reporterów. Kochał też fajkę i fajczarzy. Najlepiej wiedzą o tym członkowie Klubu Kolekcjonerów Fajek z Poznania, w spotkaniach którego uczestniczył wiele razy. Pisał o ludziach i ich problemach. Także o fajczarzach. Jego konikiem była historia miasta, w którym się urodził.

Odszedł człowiek, który sprawiał swoją obecnością, że spotkania miały swój niepowtarzalny charakter. Był rodowitym poznaniakiem, absolwentem geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Miał 63 lata…

Grzegorzu, brakuje nam Ciebie. Pal spokojnie fajkę, redagując TAM kolejne materiały, nie tylko o nas…

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -