Jak już informowaliśmy we wtorek (4 listopada) w Gdańskim Salonie Fajki pod Wieża Zegarową gdańskiego Dworca Głównego PKP odbyło się uroczyste przekazanie Muzeum Archeologicznemu grodu nad Motławą najstarszej znalezionej na Pomorzu fajki glinianej. Dokonał tego jej właściciel, gdański trafikant i prezydent PC Gdańsk – Piotr Jakubowski. Opis całej sytuacji mamy zarówno w jego wystąpieniu, jak też w fotoreportażu nadesłanym do „Kalumetu”.

Szanowni Państwo
Jest mi niezwykle miło powitać dziś w Gdańskim Salonie Fajki Tabak tak szanowne grono: specjalistów badających i promujących kulturę regionu Pomorza i Kaszub, stolicy regionu – Gdańska. 
Już ponad 18 lat mam przyjemność i zaszczyt prowadzić salon na terenie Dworca Głównego PKP w Gdańsku, w miejscu szczególnym, gdyż właśnie to tutaj przyjeżdżający do nas pierwszy raz mają okazję zetknąć się z miastem o wielowiekowej historii, trudnej do przecenienia roli w historii naszego kraju, jego kulturze, obyczajowości. Wystrój salonu przywołuje czasy świetności grodu – wiek 16 – złoty okres w jego dziejach.
To wszystko sprawia, że zobligowany miejscem i historią, jak też poczuciem konieczności kultywowania i propagowania kultury Gdańska, Pomorza i Kaszub – kolejny raz przedstawiam drobny fragment z dziejów miasta – dzisiaj jest to gliniana fajka wstępnie datowana na ok.2-2.5 tysiąca lat. Jest ona świadectwem kultury materialnej naszego regionu i dowodem obyczajowości sięgających czasów starożytnych.


Witam serdecznie głównych adresatów dzisiejszej uroczystości , na ręce których pragnę przekazać ten dar :
pana Konserwatora Wojewódzkiego Zabytków  Dr Dariusza Chmielewskiego
pana dyrektora Muzeum Archeologicznego – dr Henryka Panera oraz jego współpracowników – panią dr Danutę Król i pana mgr Olgierda Felczaka,
Witam pana prof. Jerzego Sampa m. in. kolekcjonera i znawcę fajek w tym także glinianych i pana prof. Andrzeja Januszajtisa specjalisty od znanych i mało znanych epizodów historycznych i gdańskich zaułków,   pana Edwarda Zimmermanna-inicjatora wielu działań promujących kulturę regionu i znawcę historii fajczarstwa, a jednocześnie przedstawiciela Księgi Polskie Rekordy i Osobliwości, także posiadacza tytułu eksperta historii fajczarstwa polskiego
Witam pana Mariana Synakiewicza, autora projektu architektonicznego salonu, będącego wynikiem poszukiwań i studiów nad gdańskim barokiem i eklektyczną formą stylu, uwidocznioną w wykorzystaniu fragmentów i destruktów oryginalnych mebli z  epoki. Wystrój wnętrza nawiązuje zatem do gdańskiej tradycji i promuje współcześnie złoty wiek kultury mieszczańskiej.
Witam także koneserów i znawców fajek oraz tradycji z nimi związanych: prezydentów klubów fajczarskich z Bydgoszczy – pana Tadeusza Wojtuszkiewicza i z Ostrzyc – pana Mariana Kowalewskiego. Serdecznie wita, pana Jacka Schmidta – członka Międzynarodowej Akademii Fajki (Académie Internationale de la Pipe), reprezentującego dziś także prezydenta Rady Polskich Klubów Fajki pana Henryka Rogalskiego.     Witam przyjaciół i pasjonatów fajki i kultury fajczarskiej, kolekcjonerów. (…)
Witam również przedstawicieli mediów, dzięki którym sprawa starożytnego znaleziska w świadomości odbiorców przekazu wpłynie na powstanie poczucia dumy z przynależności do takiego dziedzictwa.
Witam serdecznie wszystkich Państwa. (…)
A teraz pozwolą Państwo, że dokonam aktu przekazania daru – pradawnej fajki glinianej odnalezionej na terenie faktorii w Pruszczu Gdańskim, za pośrednictwem pana konserwatora zabytków – dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Szanowni Państwo od tej chwili liczący dwa-dwa i pół tys. lat artefakt w postaci fajki glinianej należy do nas wszystkich. Mam nadzieję, że niebawem zostanie udostępniony szerokiej publiczności.
Jeszcze raz gratulujemy i w imieniu tych, którzy będą teraz mieli okazję obejrzeć liczącą 2-2,5 tys. lat glinianą fajkę w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku bardzo dziękujemy.

 

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -