W historycznym gmachu największego w Polsce Muzeum Archeologicznego w Krakowie trwa wystawa „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.”. Jej kuratorem jest Jakub Puziuk z Muzeum Archeologicznego i Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz z Zamku Królewskiego na Wawelu. Otwarcie wystawy poprzedziła bardzo interesująca sesja naukowa, która zgromadziła naukowców, fajczarzy, fajkarzy i chcących poszerzyć wiedzę o tym pięknym przedmiocie i obyczajowości towarzyszącej mu przez wieki.

Sesję, prowadzona przez Jakuba Puziuka, pomysłodawcę wystawy, rozpoczął wykład Magdaleny Szewczyk-Wojtasiewicz (Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki) – „Fajczarska kultura kawiarniana. Znaleziska fajek zwanych „kawiarnianymi” w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”. O „Najstarszych akcesoriach tytoniowych nowożytnych mieszczan krakowskich w świetle źródeł archeologicznych” mówił Jakub Puziuk (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Znany fajkarz, jeden z najlepszych w Europie twórców fajek glinianych, Marek Parol (Przemyski Klub Fajki) wygłosił ekspresyjny i bardzo ekscytujący wykład zatytułowany „Technologia produkcji fajek glinianych – dawniej i teraz”, bogato ilustrując go przywiezionymi eksponatami. Prof. Adam Zając (Pierwsza Krakowska Loża Fajki) wygłosił wykład „Krótka współczesna historia fajki”. Sesje zakończył Piotr Rudnicki (Pierwsza Krakowska Loża Fajki), który omówił „Historię ruchu fajczarskiego w Polsce”. Rękopis jego wykładu został zakupiony przez mistrza Zbyszka Bednarczyka. Jakub Puziuk potwierdził, że w czasie wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Krakowie natrafiono także na fajki gliniane wytworzone w Fabryce Fajek w Zborowskiem na Śląsku i Rościn w Zachodnio-Pomorskiem.

Wśród zaproszonych gości obecna była także wdowa po ś.p. red. Januszu Terakowskim – twórcy I Krakowskiej Loży F oraz pisma fajczarskiego Kalumet – Teresa Terakowska.

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -