Ma swoją fajkę MDF 2018 CIPC (mogliśmy ją sfotografować dzięki uprzejmości prezydenta Henryka Rogalskiego), mają ją też – choć nieoficjalną – gdańskie obchody naszego święta. Wykonał ją mistrz Zbyszek Bednarczyk i będzie towarzyszyć jubileuszowym – dziesiątym – Spotkaniem Koneserów.

Fajka CIPC pochodzi z pracowni Stanwell’a, nasza z Pracowni Fajek Mr. Bróg. O ile ta pierwsza ma klasyczne kształty, o tyle nasza jest bardzo nietypowa w swym kształcie. Będzie miała jeszcze kilka innych elementów identyfikujących ją ze Spotkaniami.

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -