Sekretarz generalny CIPC Mark Dyer oraz członek władz Rady Michal Koža poinformowali o decyzji podjętej przez naszą fajczarską organizację w stosunku do fajczarzy Rosji.

Stanowisko z 15 marca br. opublikowane zostało na oficjalnej stronie CIPC TUTAJ oraz na FB TUTAJ. Polecamy także lekturę wcześniejszego stanowiska CIPC, które jest także na oficjalnej stronie CIPC TUTAJ.

Poniżej publikujemy swobodne tłumaczenie obu dokumentów.

Aktualne stanowisko CIPC

w sprawie rosyjskiej agresji z 15 marca 2022 r.

Drodzy członkowie CIPC

W tym tygodniu Zarząd CIPC, po wnikliwej analizie obecnej sytuacji, przyjrzał się wnioskowi o wprowadzeniu zakazu udziału Rosji w wydarzeniach CIPC. Większość członków Zarządu CIPC popiera ten wniosek.

W wyniku naszej demokratycznej decyzji, CIPC nie zezwoli od tej chwili na jakikolwiek udział w wydarzeniach CIPC rosyjskim fajczarzom. Decyzja wchodzi w życie natychmiast.

Jeśli w przyszłości pojawi się prośba o zmianę decyzji w tej kwestii, Zarząd CIPC uczyni to po zapoznaniu się z możliwie wszystkimi aspektami i informacjami dostępnymi w nowych okolicznościach.

Wcześniejsze stanowisko CIPC w sprawie rosyjskiej agresji

CIPC nie jest organizacją polityczną. Jednak, podobnie jak do wielu organizacji, zwrócono się do CIPC z prośbą o wykluczenie Rosji z naszych fajczarskich spotkań.

To bardzo trudna decyzja, która nie została rozstrzygnięta. Wszyscy członkowie Rady CIPC szczegółowo omawiali tę sprawę i osiągnięto konsensus.

Zarząd CIPC potępia agresywną inwazję Rosji na niepodległe państwo. Zarząd CIPC jest przeciwny wszelkiej wojnie, a zwłaszcza horrorowi, który dzieje się na Ukrainie. Wiele krajów i organizacji zdecydowało się zastosować sankcje, aby wywrzeć presję na Rosję, w ten sposób wywierając nacisk na jej obywateli, finanse i dostęp do zachodnich towarów.

CIPC darzy wielką sympatię naród ukraiński.

Rozumiemy dlaczego zwrócono się do nas nas o okazanie solidarności poprzez podjęcie działań mających na celu zakazanie Rosji udziału w naszych zawodach.

Dla Zarządu CIPC międzynarodowe braterstwo fajki to przyjaźni między ludźmi. Nie wojna, polityka czy sankcje. Zarząd CIPC wątpi, że zakaz udziału rosyjskich drużyn w rozgrywkach CIPC w tym czasie pomoże Ukrainie w jej walce o niezależność, chociaż czujemy, że ​​właśnie to powinniśmy zrobić.

Zarząd CIPC uważa, że ​​ludziom w Rosji trudno jest wypowiadać się przeciwko temu, co się dzieje. To niefortunny czas dla nas wszystkich, z wieloma sprzecznymi emocjami i naciskami.

Wszelkie sankcje ze strony CIPC tylko zaszkodziłyby nam i naszym znajomym palącym fajkę w Rosji. Nie reżimowi, który toczył wojnę.

Zarząd CIPC uważa, że ​​nasze sankcje nie zaszkodzą przywódcom i politykom podejmującym decyzje (w przeciwieństwie do sankcji innych organizacji), ale rozbiją braterstwo fajki.

Zarząd CIPC zdecydował, że w tej chwili nie zabrania rosyjskim klubom fajkowym udziału w naszych rozgrywkach. Ale jako dowód naszej solidarności zgodziliśmy się przekazać darowiznę finansową na ukraiński fundusz pomocy ofiarom katastrof. Będzie to realna i praktyczna pomoc.

Zarząd CIPC ma nadzieję na zrozumienie i poparcie tej trudnej decyzji.

Od redakcji:

Decyzja CIPC z 15 marca br. w sprawie wykluczenia rosyjskich fajczarzy z imprez jest zrozumiała i od początku oczekiwana w kontekście agresji reżimu Rosji na wolna Ukrainę. Tego oczekiwaliśmy od pierwszych chwil niewyobrażalnej tragedii za naszą wschodnia granica.

Jednakże trudno nie podjąć kilku wątków, zawartych we wcześniejszym stanowisku CIPC. Przede wszystkim odpowiedzialności zbiorowej…

Mamy nadzieję, że zdecydowana postawa całego świata, w tym także nas – fajczarzy polskich oraz umiłowanie wolności sprawią, że już niebawem będziemy mogli wszyscy razem zapalić fajki bez względu na narodowość, orientacje polityczne czy religijne.

Życzymy tego z całego serca wszystkim. Także sobie…

Mirosław Jurgielewicz

redaktor naczelny Kalumetu

From the editorial office:

The CIPC decision of March 15 this year concerning the exclusion of Russian pipe makers from the events is understandable and expected from the outset in the context of the aggression of the Russian regime towards a free Ukraine. This is what we expected from the first moments of the unimaginable tragedy beyond our eastern border.

However, it is difficult not to take up a few threads contained in the previous CIPC position. First and foremost, collective responsibility …

We hope that the decisive attitude of the whole world, including us – Polish pipe makers, and our love of freedom will soon allow us to smoke pipes together, regardless of nationality, political or religious orientation.

We wish this with all our hearts to everyone. Also myself …

Mirosław Jurgielewicz

editor-in-chief of Kalumet

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -