Za pośrednictwem prezydenta Konińskiego KF – Jerzego M. Wilczkowiaka otrzymaliśmy interesującą korespondencję z CIPC. Prezentujemy ją poniżej, zachęcając do lektury przede wszystkim fotografujących fajczarzy. Treści angielskie przetłumaczyliśmy najlepiej jak można, za co dzięki panu A.

Dear Friends,

With this Memo Cornelius and me would like to draw your attention to the upcoming International Pipe Smoking Day, that will be held on February 20th 2017.

In cooperation with the Pipe Club of NITRA we organized a small exhibition of the IPSD photo competition 2016 at the ECP in NITRA and there was a lot of information about the winners on the CIPC website. Thanks to the nice guy of STANWELL Pipes in Denmark for his special gifts.

With this memo we would like to urge all of you to participate in the IPSD 2017 process by taking  some typical pictures again. This year you have a special instruction: pictures of pipe smokers in your own cultural surroundings. For instance at a well-known national monument and/or with people in national costumes and/or typical landscape backgrounds (like we have in the Netherlands – windmills, wooden shoes and tulips).

Of course seeking the public outside and making them aware of our intentions is good advertising on the positive aspects of pipe smoking around the world..

So please send photos or videos to info@pipenitra2016.sk (= Michal Koza, our CIPC IT specialist). But be aware of the deadline: 01 March 2017. All the material will be put on the CIPC website and the final result / price winners at the World Cup in Spain 2017.

We are looking forward to your ideas and results and please follow also the IPSD 2017 information on the CIPC website.

Attached you will find the IPSD flyer. You can also link the flyer to your national websites and / or distribute it as widely as possible by social media.

Cornelius Crans

President CIPC

    Geert Landlust

Secretary General CIPC

 

(Drodzy Przyjaciele,

korzystając z okazji, także w imieniu Corneliusa Cransa chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na zbliżający się Międzynarodowy Dnia Palenia Fajki, który odbędzie się 20 lutego 2017 r. Dodam, że wcześniej, we współpracy z Klubem Fajki NITRA, zorganizowaliśmy małą wystawę fotograficzną z ECP 2016 w Nitrze, a na stronie CIPC pojawiło się wiele informacji o zwycięzcach tego turnieju. Dziękujemy bardzo za wkład pracy włożony przez bardzo sympatycznego reprezentanta STANWELL PIPE w Danii i za jego wyjątkowy podarunek.

Korzystając z okazji chcielibyśmy nakłonić Was do wzięcia aktywnego udziału w IPSD 2017, poprzez wykonanie wyjątkowych zdjęć. W tym roku za najważniejsze uznajemy to, by zdjęcia fajczarzy zrobione były w ich własnym, kulturowym otoczeniu, np.: przy znanym narodowym pomniku albo z ludźmi w ich własnych narodowych kostiumach lub też w typowym krajobrazie, takim jaki my w Holandii – wiatraki, drewniane buty czy tulipany.

Jesteśmy przekonani, że takie twórcze, świadome poszukiwania to dobra promocja pozytywnych aspektów palenia fajki na całym świecie.

Prosimy wiec – wysyłajcie zdjęcia lub filmy video na adres: info@pipenitra2016.sk  (Michal Koza, nasz specjalista CIPC IT).

Ostateczny termin nadsyłania prac to 01.03.2017r. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone na stronie CIPC, a końcowy rezultat ich oceny i zwycięzcy ogłoszeni zostaną podczas Pucharu Świata 2017 w Hiszpanii.

Czekamy z niecierpliwością na wasze pomysły i ich efekty. i prosimy o stosowanie Sie do zaleceń zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie CIPC.

Załączony będzie także specjalny baner IPSD. Można go będzie także wrzucić na narodową stronę i rozpropagować tak szeroko jak tylko jest to możliwe za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z poważaniem)

Odezwa z okazji Międzynarodowego Dnia Palenia Fajki

My, członkowie CIPC, ogólnoświatową społeczność fajczarską postrzegamy jako grupę ludzi, którzy działając wspólnie chcą dzielić się miłością do fajki, wzajemnym szacunkiem i dobrociuą. Chcemy jednocześnie żyć w społeczeństwie, które szanuje wolny wybór ludzi dorosłych palących fajkę, używających tytoniu czy tabaki. Postrzegamy świat, jako ten w którym rządy działają w dobrych i uczciwych zamiarach, opierając się na dobrej woli politycznej, poszanowania odwagi wyrażania własnych wartości, opartych na podstawowych zasadach wolności osobistej. Oznacza to, że grupa jaką jesteśmy, to zjednoczona i silna w swojej wierze, zrozumieniu, cierpliwości, mądrości i prawdziwej radości z filozoficznego aspektu palenia fajki, społeczność. Chcemy promować palenie fajki jako styl życia, który może stanowić ogromną przyjemnością dla dorosłych.

Misja

Popieraliśmy i popieramy kontakty środowisk fajczarskich na całym świecie, mając w centrum uwagi honor i przyjaźń, kultywowanie braterstwa palących fajkę ponad granicami.

Cel

Raz do roku, w ramach Międzynarodowego Dnia Palenia Fajki, fajczarze na całym świecie celebrują tradycyjną sztukę palenia fajki, wykorzystując do tego nierzadko dzieła sztuki wykonane z wrzośca (briar) czy gliny. Tę doroczną tradycje przekształćmy w powszechną praktykę unoszenia fajek w geście spełniania jednym głosem swoistego toastu za pomyślność i zgodę, dzielenia się radością.

Filozofia

W dzisiejszym szalonym świecie zmuszani jesteśmy do szaleńczego biegu, wciąga nas totalnie wir pracy, nasze rodziny i każdy aspekt tego, co robimy, by przetrwać i osiągnąć w życiu wysoką pozycję. Ale spośród wielu  zmieniających się wartości ta jest bardzo istotna i uniwersalna –  Międzynarodowy Dzień Palenia Fajki pozwala na reelekcję, uczynienie krok w tył i docenienie naszych bogatych historycznych wartości. Dla fajczarzy ten dzień będzie wszędzie wyznacznikiem naszych wspólnych wartości, historii, tradycji i aspiracji. 

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -